Toggle Nav

Hướng dẫn nộp/ chuyển tiền dành cho KH sử dụng mô hình tài khoản tổng tại ACBS

Hướng dẫn nộp/ chuyển tiền dành cho KH sử dụng mô hình tài khoản tổng tại ACBS

1. Nộp tiền để giao dịch chứng khoán

 • Phương thức:
 • KH nộp tiền mặt vào tài khoản tiền chuyên dụng của ACBS tại Ngân hàng Á Châu (ACB)
 • KH chuyển khoản vào tài khoản tiền chuyên dụng của ACBS tại Ngân hàng Á Châu (ACB) từ tài khoản của KH tại Ngân hàng bất kỳ
 • Thông tin nộp/chuyển tiền:
 • Số tài khoản nhận tiền: 887988
 • Tên tài khoản: Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB.
 • Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).
 • Số tiền (bằng số/ bằng chữ): số tiền khách hàng muốn nộp.
 • Nội dung: [Tên Chủ Tài khoản GDCK] + [nộp tiền vào TKCK] + [006C……]
  (ví dụ: Trần Kim Minh nộp tiền vào TKCK 006C006789)
 • Mức phí:


2. Chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán sang tài khoản tiền tại ngân hàng
 

 • Phương thức:
 • KH liên hệ NVDVKH tại các quầy giao dịch của ACBS để thực hiện;
 • KH thực hiện online trên ứng dụng Phiên bản chuẩn (Web, Java) và Phiên bản Pro;
 • KH gọi điện đến Tổng đài 1900555533 để thực hiện;
 • KH gọi điện cho NVMG để thực hiện.
 • Thông tin chuyển tiền:
 • Số tài khoản nhận tiền: Số tài khoản tiền gửi thanh toán tại ACB KH muốn nhận tiền;
 • Số tiền: số tiền KH muốn chuyển.

Lưu ý:

 • KH phải đăng ký số tài khoản nhận tiền với ACBS trước khi thực hiện chuyển, tài khoản nhận tiền phải là tài khoản mở tại ACB.
 • Số tiền tối đa KH có thể chuyển nhỏ hơn hoặc bằng số tiền có trong tài khoản của khách hàng (tiền trong tài khoản của khách hàng bao gồm tiền mặt và tiền bán chứng khoán chưa về). Trường hợp KH đang có nợ, KH chỉ được rút tiền bán CK của ngày T-1, ngày T chờ về và phải đảm bảo Tỷ lệ rút tiền theo quy định của ACBS trong từng thời kỳ.
 • Số tiền tối đa KH được chuyển online trong ngày nhỏ hơn hoặc bằng Hạn mức chuyển tiền KH đã đăng ký hoặc mặc định là 500.000.000 đồng, nếu KH không đăng ký hạn mức này.
 • Mã xác thực OTP sẽ được gửi đến số điện thoại mà KH đã đăng ký tại ACBS.
 • KH thực hiện chuyển tiền online cần theo dõi trạng thái của lệnh chuyển tiền, lệnh chuyển tiền online phải được ACBS duyệt thì mới được xem là chuyển tiền thành công.

 • ACBS sẽ chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng theo chỉ định của khách hàng, nếu khách hàng có nhu cầu rút thì liên hệ ngân hàng để thực hiện.
 • Mức phí:
 • Miễn phí chuyển tiền tại ACBS
 • Trường hợp KH rút tiền mặt tại ACB thì có thể bị tính phí theo Quy định của ACB