Toggle Nav

List of securities

DANH MỤC CHỨNG KHOÁN CHO PHÉP GIAO DỊCH KÝ QUỸ TẠI ACBS

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý I/2018 - HSX 

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý I/2018 - HNX 

Cập nhật ngày 08/01/2018 

Cập nhật ngày 05/01/2018

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 12/2017 - HSX 

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 12/2017 - HNX 

Cập nhật ngày 29/12/2017

Cập nhật ngày 25/12/2017

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 11/2017 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 11/2017 - HNX

Update 11/20/2017

Update 11/13/2017

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 10/2017 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 10/ 2017 - HNX

Update 11/07/2017

Update 10/18/2017

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý IV/2017 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ quý IV/2017 - HNX 

Update 10/09/2017

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 9/ 2017 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 9/2017 - HSX

Update 10/06/2017

Update 10/05/2017

Update 10/02/2017

Update 09/29/2017 

Update 09/11/2017

Update 09/07/2017

Update 09/06/2017

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 8/2017 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 8/2017 - HSX

Update 08/31/2017

Update 08/28/2017

Update 08/24/2017

Update 08/23/2017

Update 08/21/2017

Update 08/18/2017

Update 08/16/2017

Update 08/14/2017

Update 08/10/2017

Update 08/07/2017

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 7/2017 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 7/2017 - HSX

Update 07/26/2017

Update 07/17/2017

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 6/2017 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán ký quỹ tháng 6/2017 - HSX

Báo cáo danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ Quý III/2017 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ Quý III/2017 - HSX

Update 07/10/2017

Update 07/03/2017

Update 06/12/2017

Update 06/06/2017

Update 06/02/2017

Update 06/01/2017

Update 05/29/2017

Update 05/25/2017

Update 05/22/2017

Update 05/18/2017

Update 05/23/2017

Update 05/15/2017

Update 05/11/2017

Update 05/08/2017

Update 4/2017 - HSX

Update 4/2017 - HNX

Update 04/24/2017

Update 04/14/2017

Update 2nd Quarter /2017 - HNX

Update 2nd Quarter /2017 - HSX

Update 3/ 2017 - HNX

Update 3/ 2017 - HSX

Update 04/11/2017

Update 04/05/2017

Update 03/27/2017

Update 03/14/2017

Update 03/06/2017

Update 02/13/2017

Update 02/07/2017

Update 01/11/2017

Update 01/10/2017

Update 1st Quarter/ 2017 - HNX

Update 1st Quarter/ 2017 - HSX

Cập nhật ngày 30/12/2016

Cập nhật ngày 28/12/2016

Cập nhật ngày 26/12/2016

Cập nhật ngày 21/12/2016

Cập nhật ngày 19/12/2016

Cập nhật ngày 15/12/2016

Cập nhật ngày 12/12/2016

Cập nhật ngày 08/12/2016

Cập nhật ngày 07/12/2016

Cập nhật ngày 02/12/2016

Cập nhật ngày 21/11/2016

Cập nhật ngày 15/11/2016

Cập nhật ngày 09/11/2016

Cập nhật ngày 04/11/2016

Cập nhật ngày 01/11/2016

Cập nhật ngày 31/10/2016

Cập nhật ngày 28/10/2016

Cập nhật ngày 25/10/2016

Cập nhật ngày 24/10/2016

Cập nhật ngày 21/10/2016

Cập nhật ngày 17/10/2016

Cập nhật ngày 14/10/2016

Cập nhật ngày 11/10/2016

Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ quý IV/2016 - HNX

Báo cáo danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ quý IV/2016 - HSX

Cập nhật ngày 10/10/2016

Cập nhật ngày 07/10/2016

Cập nhật ngày 06/10/2016

Cập nhật ngày 05/10/2016

Cập nhật ngày 04/10/2016

Cập nhật ngày 03/10/2016

Cập nhật ngày 30/09/2016

Cập nhật ngày 23/09/2016

Cập nhật ngày 21/09/2016

Cập nhật ngày 15/09/2016

Cập nhật ngày 14/09/2016

Cập nhật ngày 13/09/2016

Cập nhật ngày 12/09/2016

Cập nhật ngày 09/09/2016

Cập nhật ngày 08/09/2016

Cập nhật ngày 07/09/2016

Cập nhật ngày 06/09/2016

Cập nhật ngày 05/09/2016

Cập nhật ngày 01/09/2016

Cập nhật ngày 31/08/2016

Cập nhật ngày 29/08/2016

Cập nhật ngày 26/08/2016

Cập nhật ngày 25/08/2016

Cập nhật ngày 24/08/2016

Cập nhật ngày 23/08/2016

Cập nhật ngày 22/08/2016

Cập nhật ngày 19/08/2016

Cập nhật ngày 18/08/2016

Cập nhật ngày 17/08/2016

Cập nhật ngày 16/08/2016

Cập nhật ngày 15/08/2016

Cập nhật ngày 11/08/2016

Cập nhật ngày 10/08/2016

Cập nhật ngày 09/08/2016

Cập nhật ngày 08/08/2016

Cập nhật ngày 04/08/2016

Cập nhật ngày 03/08/2016

Cập nhật ngày 02/08/2016

Cập nhật ngày 01/08/2016

Cập nhật ngày 26/07/2016

Cập nhật ngày 25/07/2016

Cập nhật ngày 22/07/2016

Cập nhật ngày 18/07/2016

Cập nhật ngày 14/07/2016

Cập nhật ngày 12/07/2016

Cập nhật ngày 11/07/2016

Cập nhật ngày 07/07/2016

Cập nhật ngày 06/07/2016

Cập nhật ngày 30/06/2016