Toggle Nav

VFM: CẬP NHẬT THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG QŨY ĐỊNH KỲ 05/08/2016

vinafund.com
CẬP NHẬT THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG QUỸ ĐỊNH KỲ
Ngày báo cáo: 05/08/2016
 
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG (NAV) CỦA CÁC QUỸ
Tại ngày: 04/08/2016
Ngày giao dịch: 05/08/2016
Mã quỹ
NAV/ CCQ
Tăng trưởng so
với tuần trước
Tăng trưởng so
với đầu năm
Tăng trưởng so với
cùng kỳ năm ngoái
(Đồng)
WoW (%)
YTD (%)
12M (%)
VFMVF1
27,329.74
(2.00)
15.81
16.80
VFMVF4
12,189.11
(2.31)
13.25
16.27
VFMVFA
6,667.60
(1.60)
(7.08)
(12.34)
VFMVFB
13,161.05
(0.01)
4.32
7.15
E1VFVN30
9,890.06
(4.20)
3.92
(0.71)
 
CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG
VN-Index
631.94
(3.83)
9.14
4.10
HNX-Index
81.15
(2.84)
1.49
(4.00)
VN30
617.41
(4.18)
3.67
(3.43)
HNX30
146.12
(3.36)
3.51
(9.68)
 
LỊCH GIAO DỊCH SẮP TỚI
Mã Quỹ
Thời điểm chốt sổ lệnh
Kỳ giao dịch
VFMVF1
10:30 ngày T-1
Giao dịch hàng ngày (ngày làm việc)
VFMVF4
VFMVFA
10:30 - 11/08/2016
12/08/2016
VFMVFB
E1VFVN30
14:59 ngày T
Giao dịch hàng ngày (ngày làm việc)
Để xem thêm thông tin khác về các quỹ đầu tư do Công ty VFM quản lý, quý nhà đầu tư vui lòng truy cập website www.vinafund.com hoặc liên hệ điện thoại số (+84 8) 3825 1488, hoặc đường đây nóng (+ 84 8) 3825 1480, hoặc email ir@vinafund.com.
Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của quý nhà đầu tư và các tổ chức có liên quan để công ty VFM có thể đáp ứng nhu cầu của quý vị một cách chu đáo nhất.
 
Trân trọng,