Toggle Nav

Thông báo về việc Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5

 

THÔNG BÁO

V/v: Tạm ứng  cổ tức đợt 2 năm 2016 của

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5

 

- Căn cứ Hợp đồng số 02/HĐDV.15 ngày 01/01/2015 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nôi số 5 và Công ty TNHH Chứng Khoán ACB.

- Căn cứ thông báo số 427/TB-HĐQT ngày 26/12/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội số 5  về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 cho cổ đông.

 

Công ty TNHH Chứng Khoán ACB (ACBS) xin thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 cho cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội Số 5 như sau:

 1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5
 • Địa chỉ: 135 phố Phùng Hưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Mệnh giá cổ phần : 100.000 đồng.
 1. Nội dung chia cổ tức:
 • Ngày chốt danh sách nhận cổ tức: 26/12/2016
 • Tỷ lệ chi trả: 15%/mệnh giá cổ phần, tương đương 15.000 đồng/cổ phần
 • Ngày thanh toán cổ tức: kể từ ngày 05/01/2017
 1. 3. Hình thức chi trả cổ tức:
 • Cổ đông cá nhân: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 • Cổ đông tổ chức: Bằng chuyển khoản

Chú ý : Phí chuyển khoản cổ tức do cổ đông thanh toán.

 1. 4. Địa điểm và thời gian chi trả:
 • Địa điểm : Ngân hàng TMCP Á Châu – Phòng giao dịch Trần Quốc Toản, 95-97 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Thời gian: Từ ngày 05/01/2017
 1. 5. Thủ tục nhận cổ tức:

-     Khi đến nhận cổ tức, đề nghị các cổ đông mang theo giấy CMND, hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng).

-     Trường hợp cổ đông ủy quyền nhận cổ tức phải có Giấy uỷ quyền hợp pháp có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

-     Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản đề nghị liên hệ và đăng ký với Công ty TNHH Chứng khoán ACB theo địa điểm dưới đây từ ngày 27/12/2016.

 • Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin về tên, số CMND, ngày cấp CMND liên hệ với ACBS để làm thủ tục điều chỉnh thông tin.
 1. 6. Địa điểm liên hệ:

Quý cổ đông có nhu cầu tìm hiểu thông tin và thực hiện thủ tục nhận cổ tức Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội Số 5 xin liên hệ với Công ty TNHH Chứng khoán ACB theo địa điểm sau:

 • Công ty TNHH Chứng khoán ACB - Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3 - ACB Building - Số 10 Phan Chu Trinh - Hoàn Kiếm - Hà Nội

NV phụ trách: Nguyễn Thị Lan Hương  Điện thoại: 043.9411013(máy lẻ 105)            

     

Trân trọng thông báo!