Toggle Nav

Thông báo V/v Các tài khoản tiền gửi của ACBS mà Khách hàng có thể nộp/ rút tiền khi giao dịch chứng khoán

 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG 

 

Kể từ ngày 01/03/2017, Khách hàng sử dụng mô hình tài khoản tổng có thể nộp tiền/ chuyển khoản vào một trong bất kỳ các tài khoản dưới đây để thực hiện giao dịch chứng khoán:

 1. Thông tin số tài khoản tiền của ACBS tại ngân hàng Á Châu (ACB) theo địa bàn

  2. Thông tin số tài khoản tiền của ACBS tại các ngân hàng khác ACB (*)

 

* Nếu KH nộp tiền vào tài khoản tổng của ACBS tại một trong các ngân hàng khác ACB theo danh sách trên thì thời gian xử lý có thể chậm hơn so với nộp tiền vào tài khoản tổng của ACBS tại ACB.

Thông tin nộp tiền:

 • Chủ tài khoản: Công ty TNHH Chứng khoán ACB
 • Số tài khoản: một trong số các tài khoản nêu trên
 • Nội dung: bắt buộc phải có Số tài khoản GDCK (006Cxxxxxx, phải đủ 06 ký tự sau chữ C) và Họ tên đầy đủ của chủ tài khoản GDCK.

Ví dụ: ông Nguyễn Văn A nộp tiền/ chuyển khoản cho tài khoản chứng khoán của bà Hoàng Thị B số 006C000456. Nội dung nộp tiền/ chuyển khoản có thể ghi:

 • “Nộp tiền vào tài khoản 006C000456 của Hoàng Thị B”
 • hoặc "Nguyễn Văn A nộp tiền vào tài khoản 006C000456 của Hoàng Thị B"
 • hoặc “Hoàng Thị B nộp tiền GDCK của TK 006C000456”

 

Ngoài ra, kể từ ngày 01/03/2017, Khách hàng có thể đăng ký số tài khoản nhận tiền là tài khoản của khách hàng mở tại một trong các ngân hàng khác ACB theo danh sách phía trên (VCB, BIDV, TCB, VIB). Tuy nhiên, thời gian xử lý các giao dịch rút tiền này có thể chậm hơn so với tài khoản nhận tiền tại ACB.

 

Mức phí:

 • Nộp tiền: Theo quy định của Ngân hàng
 • Rút tiền: Miễn phí

 

Trân trọng.

 

                                                                                                                                  CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN ACB