Toggle Nav

Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên ACBS bao gồm 05 thành viên, 01 chủ tịch HĐTV và 04 thành viên HĐTV

Nguyễn Đức Thái Hân

Nguyễn Đức Thái Hân

Chủ tịch

Ông Nguyễn Đức Thái Hân tốt nghiệp Cử nhân khoa học, ngành vật lý lý thuyết, Trường Đại học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh.


Năm 1994, ông tham gia công tác tại Ngân hàng TMCP Á Châu và trải qua các vị trí sau: Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu và phát triển, Phó Trưởng Phòng Tín dụng, Trưởng Phòng Kinh doanh tiền tệ, Trưởng Phòng Kinh doanh vốn, Trưởng Phòng Kinh doanh ngoại hối.


Từ năm 2008, ông Hân đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu. Hiện nay ông được phân công chỉ đạo hoạt động của Khối Thị trường tài chính và Trung tâm vàng, và Phó Chủ tịch ALCO.


Ông Nguyễn Đức Thái Hân được bổ nhiệm là thành viên HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB vào ngày 28/01/2016

Tháng 5/2017, ông Nguyễn Đức Thái Hân được bổ nhiệm chức Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Chứng khoán ACB. 

Ban tổng giám đốc