I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ / INVESTOR’SINFORMATION
II. THÔNG TIN ĐẶT MUA CHỨNG QUYỀN
III. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ PHÂN PHỐI DỰ KIẾN / FORM OF RECEIVING EXPECTED TRADING RESULTS
IV. THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG NHẬN LẠI TIỀN TRONG TRƯỜNG HỢP MUA KHÔNG THÀNH CÔNG / BANK ACCOUNT DETAIL FOR UNSUCCESSFUL PURCHASE: