I. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ / INVESTOR’SINFORMATION
II. THÔNG TIN ĐẶT MUA CHỨNG QUYỀN
III. HÌNH THỨC NHẬN KẾT QUẢ PHÂN PHỐI DỰ KIẾN / FORM OF RECEIVING EXPECTED TRADING RESULTS
IV. NHẬN LẠI TIỀN TRONG TRƯỜNG HỢP MUA KHÔNG THÀNH CÔNG / REFUNDS IN CASE OF UNSUCCESSFUL PURCHASE: