Toggle Nav

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP (HEJ)

Kính gửi Quý Khách Hàng,  

Đến 16h00 ngày 13/01/2020, tại Công ty TNHH Chứng khoán ACB không 
có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá trong Đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Tổng công ty tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEJ)

Trân trọng./