Toggle Nav

KHÔNG TỔ CHỨC PHIÊN BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ XÃ HỘI HUD.VN DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ SỞ HỮU

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội HUD.VN do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sở hữu vào ngày 24/12/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký năng lực tham gia đấu giá theo lô cổ phần (17h00 ngày 09/12/2020) không có nhà đầu tư nộp hồ sơ. Theo quy định tại Điều 15 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội HUD.VN do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sở hữu ban hành kèm theo Quyết định số 663/QĐ-SGDHN ngày 26/11/2020 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.


Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội HUD.VN do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sở hữu vào ngày 24/12/2020.

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY.