Toggle Nav

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA PHÁT HÀNH THÊM TCH

MÃ CHỨNG KHOÁN: TCH (Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy)


Ngày ĐKCC: 13/09/2021
Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRTCH211

Giá phát hành: 12.800 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ: 2:1 
(01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/09/2021đến ngày 04/10/2021
Thời gian đăng ký mua: Từ ngày 16/09/2021 đến ngày 06/10/2021.

Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.
Hoặc tham khảo trên website: https://vsd.vn/vi/ad/144264