Toggle Nav

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA PHÁT HÀNH THÊM CRE

MÃ CHỨNG KHOÁN: CRE (Cổ phiếu Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ)
Ngày ĐKCC: 15/09/2021

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ: 100:95 
(100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền, 100 quyền được mua 95 cổ phiếu mới)

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 22/09/2021 đến ngày 08/10/2021.
Thời gian đăng ký mua: Từ ngày 22/09/2021 đến ngày 13/10/2021.

Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.
Hoặc tham khảo trên website: https://vsd.vn/vi/ad/144282