Toggle Nav

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA PHÁT HÀNH THÊM CRC

MÃ CHỨNG KHOÁN: CRC (Cổ phiếu Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam)

Ngày ĐKCC: 28/09/2021

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ: 1:1 
(01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 05/10/2021 đến ngày 19/10/2021
Thời gian đăng ký mua: Từ ngày 05/10/2021 đến ngày 25/10/2021


Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm
Hoặc tham khảo trên website: http://vsd.vn/vi/ad/144073