Toggle Nav

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA PHÁT HÀNH THÊM TCI

MÃ CHỨNG KHOÁN: TCI (Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công)

Ngày ĐKCC: 08/10/2021
Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRTCI211

Giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
Tỷ lệ: 1:1 
(01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 01/11/2021
Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 08/11/2021

Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.

Trân trọng.