Toggle Nav

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA PHÁT HÀNH THÊM BNA

MÃ CHỨNG KHOÁN: BNA (Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc)
Ngày ĐKCC: 08/10/2021

Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới)

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 01/11/2021.
Thời gian đăng ký mua: Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 05/11/2021.

Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.
Hoặc tham khảo trên website: https://vsd.vn/vi/ad/144935

Trân trọng