Toggle Nav

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA PHÁT HÀNH THÊM HCM

MÃ CHỨNG KHOÁN: HCM (Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh)

Ngày ĐKCC: 12/10/2021
Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRHCM211

Giá phát hành: 14.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ: 2:1 (01 cổ phiếu sẽ nhận được 01 quyền, 02 quyền mua thì được mua 01 cổ phiếu mới)

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 03/12/2021
Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 07/12/2021

Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.

Trân trọng.