Toggle Nav

THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA PHÁT HÀNH THÊM ABB

MÃ CHỨNG KHOÁN: ABB (Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình)

Ngày ĐKCC: 10/11/2021
Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRABB211

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ: 5:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)
Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ 18/11/2021 đến hết 03/12/2021.
Thời gian đăng ký mua:  Từ 18/11/2021 đến hết 08/12/2021.

Chi tiết vui lòng xem công văn đính kèm.
Hoặc tham khảo trên website: https://vsd.vn/vi/ad/145677