Toggle Nav

Vacancies

Vacancies: CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG–P.CNTT

Thời gian: Toàn thời gian

Địa điểm: TP.HCM

Lương: Thỏa thuận


 MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Quản lý, giám sát, vận hành hệ thống giao dịch core cơ sở.
 • Quản lý, giám sát, vận hành hệ thống database core cơ sở.
 • Quản lý, giám sát, vận hành hệ thống thông tin dữ liệu cho core cơ sở.
 • Quản lý, giám sát, vận hành hệ thống trao đổi thông tin giữa core cơ sở với bên ngoài: SMS, Email, Bloomberg.
 • Quản lý, vận hành các cấu hình của hệ thống core cơ sở: Configuration/Monitoring Tool.
 • Quản lý, giám sát, vận hành hệ thống core phái
 • Giám sát, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu core phái
 • Quản lý, giám sát, vận hành hệ thống phân tích số liệu: hệ thống BI.
 • Phát triển các chương trình, ứng dụng hỗ trợ cho việc vận hành.

YÊU CẦU

Bằng cấp:

 • Ngoại ngữ: Tương đương trình độ B Anh Văn.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin

Kiến thức/ Chuyên môn:

 • Có kiến thức về các hệ điều hành: Linux, Windows Server
 • Có kiến thức về các hệ CSDL: MySQL, SQL Server, Oracle, DB2…
 • Thông thạo các ngôn ngữ lập trình WEB:JSP, HTML, JAVASCRIPT…

Tải mẫu lý lịch ứng viên

Hình Thức Ứng Tuyển

Ứng viên quan tâm vui lòng điền thông tin Lý lịch ứng viên theo mẫu của ACBS và gửi qua Email: hr@acbs.com.vn

Tiêu đề Email vui lòng ghi rõ vị trí ứng tuyển và địa điểm làm việc mong muốn. Công ty chỉ liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng.

Welfare policies

Salaries and Bonuses
 
ACBS always maintains attractive and competitive remuneration policies in the labor market, including income corresponding with business results and quality of services, 13th month salary, annual bonus for work completion, and other bonuses, e.g. bonus for best broker.
 
Insurance, Wages and other Benefits
 
All official employees of ACBS are entitled to insurance policies, e.g. social insurance, unemployment insurance and medical insurance, in accordance with the laws of Vietnam. Depending on working requirements, employees are entitled to additional compensation such as transportation and communication allowances. ACBS provides its employees with additional benefits, including periodical health checks, voluntary health insurance programs, accident insurance, bonuses on occasions of public holidays (including New Year, Lunar New year, Liberation Day 30 April, International Workers' Day, Independence Day, the Bank's establishment anniversary), health club programs, meal allowances, working uniforms, an annual trip and borrowing at preferable interest rates. ACBS also provides employees with laptops, smartphones and other benefits when required to perform their duties.