Toggle Nav

Vị trí tuyển dụng

9 vị trí đang tuyển dụng

Vị trí Địa điểm Thời hạn ứng tuyển
THỰC TẬP SINH MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN Tp. Hồ Chí Minh - Q.1, Q.3, Q.5 31-12-2020
CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN Hải Phòng, Khánh Hòa, Vũng Tàu, TP.HCM 31-01-2020
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ RỦI RO TP.HCM 31-12-2020
CHUYÊN VIÊN XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU–P.CNTT TP.HCM 31-12-2020
CHUYÊN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG–P.CNTT TP.HCM 31-12-2020
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ VÀ THỬ NGHIỆM– P.CNTT TP.HCM 31-12-2020
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH CÁC SẢN PHẨM PHÁI SINH TP.HCM 31-12-2020
NHÂN VIÊN TIẾP THỊ TRUYỀN THÔNG TP.HCM 31-01-2021
NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI TP.HCM 31-01-2021

Chính sách phúc lợi

Lương thưởng

ACBS luôn duy trì chính sách lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường lao động.. Chế độ đãi ngộ bao gồm: thu nhập gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng, lương tháng 13, lương hoàn thành công việc cuối năm, và các khoản tiền thưởng khác như tiền thưởng cho nhân viên môi giới xuất sắc v.v 

Chế độ bảo hiểm, phụ cấp và phúc lợi khác

Tất cả nhân viên chính thức của ACBS đều được hưởng các chế độ bảo hiểm như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Tùy theo công việc đảm nhận, nhân viên nhận được phụ cấp như phụ cấp đi lại, phụ cấp điện thoại, v.v.

ACBS còn cung cấp các chương trình phúc lợi khác cho nhân viên, gồm có khám sức khỏe định kỳ, chương trình bảo hiểm sức khỏe tự nguyện, bảo hiểm tai tạn con người 24/24, tiền thưởng nhân dịp các ngày lễ lớn (Tết Dương lịch,Tết Nguyên đán, 30/04, 01/05, 02/09, ngày kỷ niệm thành lập Ngân hàng), câu lạc bộ sức khỏe, tiền hỗ trợ bữa ăn trưa, cấp phát trang phục làm việc, nghỉ mát hằng năm, cho vay lãi suất ưu đãi, v.v.

Đặc biệt đối với nhân viên kinh doanh, ACBS còn trang bị laptop, smartphone và các khoản phụ cấp khác.