Toggle Nav

Thông tin v/v ACBS nâng cấp hệ thống

Hướng dẫn khách hàng sử dụng những dịch vụ mới được nâng cấp của ACBS

Kính gửi Quý khách hàng!

Ngày 24/10/2016, ACBS sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán nhằm:

  • Phục vụ Khách hàng tốt hơn: cung cấp thêm nhiều tính năng, tiện ích và đơn giản hóa các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu chứng từ.
  • Giải quyết các hạn chế về tốc độ xử lý dữ liệu của hệ thống làm ảnh hưởng đến quá trình giao dịch của Khách hàng.
  • Giải quyết tình trạng ứng tiền ngày T cho Khách hàng không ổn định.
  • Các lý do khác.

Đồng thời, ACBS sẽ thay đổi một số quy định về sản phẩm và dịch vụ, cụ thể sản phẩm Giao dịch ký quỹ, Ứng trước tiền bán chứng khoán,…. Do đó, để tránh ảnh hưởng đến quá trình giao dịch của Quý khách tại ACBS, Quý khách vui lòng đến các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch ACBS hoặc liên hệ Nhân viên Môi giới quản lý tài khoản để được hướng dẫn ký lại Hợp đồng mở tài khoảnHợp đồng vay giao dịch ký quỹ (*)

(*)­ Kể từ thời điểm ACBS nâng cấp hệ thống, Hợp đồng giao dịch ký quỹ giữa ACBS và Khách hàng đã ký trước đây sẽ không còn hiệu lực. Khách hàng có giao dịch ký quỹ bắt buộc phải sử dụng mô hình tài khoản chuyên dụng của ACBS. Nếu không ký lại Hợp đồng mới thì Khách hàng không thể tiếp tục vay ACBS để mua chứng khoán.

Để biết thêm chi tiết, Quý khách hàng vui lòng tải các file đính kèm dưới đây:

1.Tai lieu chuyen doi du lieu cua khach hang tu he thong hien tai sang he thong moi

2. So sanh thay doi san pham dich vu tai ACBS

3. Huong dan su dung tai khoan ky quy

4. Huong dan su dung san pham ung truoc tien ban chung khoan

5. Hop dong vay giao dich ky quy chung khoan

6. Hop dong mo tai khoan giao dich va luu ky chung khoan