Toggle Nav

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm ứng trước tiền bán chứng khoán

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM ỨNG TRƯỚC TIỀN BÁN CHỨNG KHOÁN

 

 1. Điều kiện sử dụng sản phẩm
 • Sản phẩm được mặc định áp dụng cho các Khách hàng có tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán tại ACBS.
 • Khách hàng không cần đăng ký dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

 

 1. Hướng dẫn sử dụng
 • Giá trị lệnh bán chứng khoán sẽ được ghi nhận vào tiền ứng trước của Khách hàng ngay sau khi khớp lệnh. Gọi ngày T là ngày giao dịch hiện tại, thì:
  • Tiền bán chứng khoán ngày T và T-1 (đã trừ phí, thuế): được cộng vào Số tiền có thể ứng . Khách hàng sử dụng như sau:
   • Để mua CK giao dịch: tiền ứng được cộng vào Sức mua.
   • Để mua CK phát hành thêm: tiền ứng không cộng vào Sức mua. Nếu khách hàng muốn dùng tiền ứng để mua CK phát hành thêm thì phải thực hiện thao tác ứng tiền.
   • Để rút tiền:
    • Đối với Khách hàng sử dụng mô hình tài khoản chuyên dụng của ACBS (tài khoản tổng): khi Khách hàng làm đề nghị chuyển tiền từ ACBS sang tài khoản tiền tại Ngân hàng, nếu số tiền đề nghị chuyển lớn hơn tiền mặt hiện có của Khách hàng thì ACBS sẽ thực hiện giao dịch ứng tiền cho Khách hàng.
    • Đối với Khách hàng sử dụng mô hình tài khoản tiền tại Ngân hàng: Khách hàng làm đề nghị ứng tiền để rút (trên Internet, tại quầy giao dịch của ACBS hoặc qua Tổng đài). ACBS sẽ chuyển tiền ứng vào tài khoản tiền của Khách hàng.

            Lưu ý:

 • Từ 16g45 đến 20g, KH không thể làm đề nghị ứng tiền để rút trên Internet.
 • Các giao dịch phát sinh ngoài giờ làm việc của ACBS sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.
  • Tiền bán CK ngày T-2 (đã trừ phí, thuế): được cộng vào Số dư tiền của Khách hàng. Khách hàng sử dụng tiền này như tiền mặt.
 • Lãi ứng tiền:
  • Ứng tiền để mua chứng khoán: không tính lãi
  • Ứng tiền để rút: lãi tính trên số tiền Khách hàng thực nhận khi ứng và số ngày thực tế sử dụng. Lãi suất theo quy định của ACBS trong từng thời kỳ.
 • Khi tiền bán chứng khoán được báo có, ACBS sẽ trích thu phần tiền mà Khách hàng đã ứng và lãi ứng tiền (nếu có).

 

Khách hàng vui lòng liên hệ các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch của ACBS hoặc gọi điện đến 1900555533 để được giải đáp thắc mắc (nếu có).