Toggle Nav

Giao dịch chứng khoán trực tuyến

 

Hướng dẫn giao dịch trực tuyến trên các thiết bị Android, iOS, ACBS Trading và Trade.acbs.com.vn

  • Thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android: Truy cập website trade.acbs.com.vn, đăng nhập và xem hướng dẫn sử dụng.

 

  • Thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS: Truy cập AppStore, tìm kiếm theo từ khóa “ACBS Trade” để tải ứng dụng, đăng nhập và xem hướng dẫn sử dụng. Hoặc truy cập website trade.acbs.com.vn.

 

  • Máy tính sử dụng hệ điều hành Windows: Tải chương trình tại đây