Toggle Nav

Hướng dẫn giao dịch chứng khoán qua tổng đài ACBS: 1900555533 (Áp dụng từ ngày 01/10/2018)

  1. Đặt lệnh (mua/bán/hủy/sửa) hoặc thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm hoặc tra cứu thông tin tài khoản:

Để đặt lệnh giao dịch chứng khoán hoặc thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành thêm hoặc tra cứu thông tin tài khoản, Khách hàng phải:

  • Có đăng ký giao dịch qua Tổng đài tại ACBS
  • Dùng số điện thoại đã đăng ký với ACBS để gọi điện đến Tổng đài

Bước 1: Dùng số điện thoại đã đăng ký với ACBS để gọi tới số 1900.555.533 hoặc 028.73037979

Bước 2: Nhấn phím 1 trên bàn phím điện thoại

Bước 3: Thực hiện theo hướng dẫn của tổng đài để xác minh thông tin cá nhân:

  • Nếu số điện thoại gọi đến Tổng đài được đăng ký cho duy nhất tài khoản chứng khoán tại ACBS: nhập mật khẩu và nhấn phím #
  • Nếu số điện thoại gọi đến được đăng ký cho từ 02 tài khoản chứng khoán tại ACBS trở lên: nhập số tài khoản chứng khoán (6 số cuối) và nhấn phím #. Sau đó, nhập mật khẩu và nhấn phím #

Bước 4: Gặp nhân viên Tổng đài và thực hiện giao dịch: Khách hàng cung cấp thông tin lệnh cần giao dịch cho nhân viên Tổng đài

Bước 5: Nghe xác nhận giao dịch và kết thúc cuộc gọi

  1. Thực hiện các nghiệp vụ còn lại:

Ngoại trừ các nghiệp vụ tại mục 1, khách hàng có thể gọi điện đến Tổng đài để yêu cầu hỗ trợ, thực hiện các nghiệp vụ khác mà không cần phải có đăng ký giao dịch qua Tổng đài và không cần sử dụng số điện thoại đã đăng ký với ACBS để gọi lên Tổng đài.

Bước 1: Dùng số điện thoại bất kỳ để gọi tới số 1900.555.533

Bước 2: Nhấn phím 0 trên bàn phím điện thoại

Bước 3: Gặp nhân viên Tổng đài và cung cấp thông tin nghiệp vụ cần hỗ trợ, thực hiện

Bước 4: Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của nhân viên Tổng đài. Sau khi thông tin được xác thực, nhân viên Tổng đài sẽ thực hiện yêu cầu của khách hàng

Bước 5: Nghe xác nhận giao dịch và kết thúc cuộc gọi

Ghi chú: giá cước cuộc gọi đến Tổng đài 1900555533 là 1,500 đồng/phút