Toggle Nav

Hướng dẫn nộp/ chuyển tiền tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở tại ACBS (Dành cho khách hàng sử dụng mô hình tài khoản tổng)

(cập nhật ngày 13/12/2019)

 1. Nộp tiền để giao dịch chứng khoán
 • Phương thức:
  • KH nộp tiền mặt vào tài khoản tiền chuyên dụng của ACBS tại các ngân hàng theo danh sách bên dưới.
  • KH chuyển khoản vào tài khoản tiền chuyên dụng của ACBS tại các ngân hàng theo danh sách bên dưới từ tài khoản của KH tại Ngân hàng bất kỳ
 • Thông tin nộp/chuyển tiền:
  • Số tài khoản nhận tiền: tương ứng theo ngân hàng và địa bàn của khách hàng theo danh sách bên dưới.
  • Tên tài khoản: Công ty TNHH Chứng Khoán ACB.
  • Tại Ngân hàng: tương ứng theo ngân hàng tại danh sách bên dưới.
  • Số tiền (bằng số/ bằng chữ): số tiền khách hàng muốn nộp.
  • Nội dung phải có các thông tin bắt buộc sau: Số tài khoản GDCK của khách hàng (006Cxxxxxx, phải đủ 6 ký tự sau chữ C) và Họ tên đầy đủ của chủ tài khoản GDCK.

Ví dụ:

“Nguyễn Văn A nộp tiền vào TK GDCK 006C006789”, hoặc

“Nộp tiền vào TK GDCK 006C006789 của Nguyễn Văn A ”, hoặc

“Trần Văn B nộp tiền vào TK GDCK 006C006789 của Nguyễn Văn A ”

 • Thông tin số tài khoản tiền của ACBS tại ngân hàng Á Châu (ACB) theo địa bàn

STT

Địa bàn

Số tài khoản

Tên chi nhánh/ phòng giao dịch

1

TP Hồ Chí Minh

887988

ACB – PGD Trương Định

2

Hà Nội

228104819

ACB – CN Thăng Long

3

Hải Phòng

235688

ACB -  CN Duyên Hải

4

Đà Nẵng

3456678

ACB – CN Đà Nẵng

5

Khánh Hòa

228549639

ACB – CN Khánh Hòa

6

Đồng Nai

100808

ACB – CN Đồng Nai

7

Vũng Tàu

56778

ACB – CN Vũng Tàu

8

Cần Thơ

228053349

ACB – PGD Tây Đô

9

Lâm Đồng

86888788

ACB – CN Lâm Đồng

10

Bình Thuận

866998

ACB – CN Bình Thuận

11

Tiền Giang

828898

ACB – CN Tiền Giang

12

Cà Mau

30508

ACB – CN Cà Mau

13

Đaklak

2828678

ACB – CN Đaklak

 

 • Thông tin số tài khoản tiền của ACBS tại các ngân hàng khác ACB (*)

 

STT

Ngân hàng

Số tài khoản

Tên chi nhánh/ phòng giao dịch

1

Ngân hàng TMCP Á Châu

887988

ACB – PGD Trương Định

2

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

0071001137079

VCB – CN TPHCM

3

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

0371001137079

VCB – CN Tân Định

4

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

0011004372452

VCB – CN Sở Giao Dịch (Hà Nội)

5

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

11910000333339

BIDV – CN NKKN (TPHCM)

6

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

19120191523012

TCB – Khối CIB HCM

7

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

608704060887988

VIB – CN Quận 1 (TPHCM)

8

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

052704070022222

HD Bank – PGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa

9

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

000 000 256 288

VietBank – CN Sài Gòn

Mức phí:* Nếu KH nộp tiền vào tài khoản tổng của ACBS tại một trong các ngân hàng khác ACB theo danh sách trên thì thời gian xử lý có thể chậm hơn so với nộp tiền vào tài khoản tổng của ACBS tại ACB.

Phương thức

Ngân hàng

Mức phí

Nộp tiền mặt

ACB cùng địa bàn

Miễn phí

ACB khác địa bàn

Theo quy định của ACB

Ngân hàng khác

Theo quy định của các Ngân hàng

Chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh toán

ACB toàn quốc

Cùng địa bàn

Miễn phí

Khác địa bàn

Theo quy định của ACB

Khác ACB

Theo quy định của Ngân hàng quản lý tài khoản

 

 1. Chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán sang tài khoản tiền tại ngân hàng
 • Phương thức:
  • KH liên hệ NVDVKH tại các quầy giao dịch của ACBS để thực hiện;
  • KH thực hiện online trên ứng dụng Phiên bản chuẩn (Web, Java), Phiên bản Pro, Phiên bản Mobile (ngoại trừ Mobile Web);
  • KH gọi điện đến Tổng đài 1900555533 để thực hiện;
  • KH gọi điện cho NVMG để thực hiện.
 • Thông tin chuyển tiền:
  • Số tài khoản nhận tiền: Số tài khoản tiền gửi thanh toán mà KH muốn nhận tiền;
  • Số tiền: số tiền KH muốn chuyển.

Lưu ý:

 • KH phải đăng ký số tài khoản nhận tiền với ACBS trước khi thực hiện chuyển, tài khoản nhận tiền là tài khoản tiền gửi của KH mở tại ngân hàng bất kỳ.

** Nếu tài khoản nhận tiền của KH thuộc ngân hàng khác ACB thì thời gian xử lý giao dịch chuyển tiền có thể chậm hơn so với tài khoản nhận tiền thuộc ACB.

 • Số tiền tối đa KH có thể chuyển nhỏ hơn hoặc bằng số tiền có trong tài khoản của khách hàng (tiền trong tài khoản của khách hàng bao gồm tiền mặt và tiền bán chứng khoán chưa về). Trường hợp KH đang có nợ, KH chỉ được rút tiền bán CK của ngày T-1, ngày T chờ về và phải đảm bảo Tỷ lệ rút tiền theo quy định của ACBS trong từng thời kỳ.
 • Số tiền tối đa KH được chuyển online trong ngày nhỏ hơn hoặc bằng Hạn mức chuyển tiền KH đã đăng ký hoặc mặc định là 500.000.000 đồng, nếu KH không đăng ký hạn mức này.
 • Mã xác thực OTP sẽ được gửi đến số điện thoại mà KH đã đăng ký tại ACBS.
 • KH thực hiện chuyển tiền online cần theo dõi trạng thái của lệnh chuyển tiền, lệnh chuyển tiền online phải được ACBS duyệt thì mới được xem là chuyển tiền thành công.

Thời gian chuyển tiền

Phương thức

Thời gian duyệt lệnh chuyển tiền

8h00-16h45 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ nghỉ lễ)

Tại Quầy, Online, Tổng đài, NVMG

8h00-17h00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ nghỉ lễ)

16h45-20h00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ nghỉ lễ)

Không cho phép thực hiện

 • 20h00-8h00 ngày làm việc tiếp theo từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ nghỉ lễ)
 • Thứ Bảy, Chủ nhật

Online

8h00-17h00 ngày làm việc tiếp theo

 • ACBS sẽ chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng theo chỉ định của khách hàng, nếu khách hàng có nhu cầu rút thì liên hệ ngân hàng để thực hiện.
 • Mức phí: theo quy định của Ngân hàng tùy thuộc vào tài khoản của ACBS chuyển tiền cho KH và tài khoản nhận tiền của KH.