Toggle Nav

Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của ACBS

Giao dịch chứng chỉ quỹ mở

Hướng dẫn khách hàng thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ mở SSI-SCA và ENF

Ký gửi và rút chứng khoán

Hướng dẫn nghiệp vụ cho ký gửi và rút chứng khoán cho Khách hàng ACBS

Chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Hướng dẫn nghiệp chuyển quyền sở hữu chứng khoán

Thực hiện quyền

Hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Chuyển quyền sở hữu sàn DCCNY

Hướng dẫn nghiệp vụ Chuyển quyền sở hữu sàn đại chúng chưa niêm yết

Điều chỉnh thông tin

Hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký thay đổi hoặc điều chỉnh thông tin

Cầm cố và giải tỏa chứng khoán

Hướng dẫn nghiệp vụ cầm cố và giải tỏa chứng khoán

Mở tài khoản giao dịch và lưu ký CK

Dành cho Khách hàng cá nhân và tổ chức trong nước mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán

Giao dịch chứng khoán niêm yết

Hướng dẫn giao dịch chứng khoán niêm yết cho Khách hàng ACBS

Giao dịch TPCP chuyên biệt

Hướng dẫn giao dịch trái phiếu chính phủ chuyên việt tại sở GDCK Hà Nội

Mở tài khoản giao dịch và lưu ký CK

Dành cho Khách hàng cá nhân và tổ chức nước ngoài mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán