Toggle Nav

Công Ty Quản Lý Quỹ

Tên gọi:

Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý Quỹ ACB

Tên viết tắt:

Công ty Quản lý Quỹ ACB

Tên tiếng Anh:

ACB Capital Management Company Limited

Tên giao dịch:

ACBCapital / ACBC

Trang chủ:

http://acbcapital.com.vn

Vốn điều lệ:

50.000.000.000 đồng Việt Nam (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam)

Tư cách pháp nhân:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có đăng ký tư cách pháp nhân, và có con dấu riêng.

Chủ sở hữu:

Công ty chứng khoán ACB

Các nghiệp vụ kinh doanh:

- Thành lập và quản lý các quỹ đầu tư chứng khoán

- Quản lý các danh mục đầu tư cho các tổ chức và cá nhân

- Huy động và quản lý các quỹ đầu tư nước ngoài có mục tiêu đầu tư vào Việt Nam