Toggle Nav

THÔNG BÁO CHUYỂN TIỀN VÀO TÀI KHOẢN TỔNG

Kính gửi Quý khách hàng,

ACBS xin được trân trọng thông báo, kể từ thứ hai, ngày 13/02/2017, công ty sẽ triển khai việc nộp tiền vào tài khoản tổng của ACBS với nhiều số tài khoản khác nhau.

Hiện tại, khách hàng dùng tài khoản tổng để nộp tiền giao dịch chứng khoán phải nộp vào tài khoản số 887988, ngân hàng ACB – Chi nhánh Trương Định nên khách hàng ở các địa bàn khác nộp/chuyển khoản vào có thể chịu phí khác địa bàn.

Kể từ thứ hai, ngày 13/02/2017, khách hàng có thể nộp tiền vào bất kì tài khoản nào trong bảng kê dưới đây.


Thông tin nộp tiền:

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Số tài khoản: một trong số các tài khoản nêu trên

Nội dung: bắt buộc phải có Số tài khoản GDCK (006Cxxxxxx, phải đủ 06 ký tự sau chữ C) và Họ tên đầy đủ của chủ tài khoản GDCK.

Ví dụ: ông Nguyễn Văn A nộp tiền/ chuyển khoản cho tài khoản chứng khoán của bà Hoàng Thị B số 006C000456. Nội dung nộp tiền/ chuyển khoản có thể ghi:

“Nộp tiền vào tài khoản 006C000456 của Hoàng Thị B”

hoặc "Nguyễn Văn A nộp tiền vào  tài khoản 006C000456 của Hoàng Thị B"

hoặc “Hoàng Thị B nộp tiền GDCK của TK 006C000456”

 

ACBS,

Trân trọng