Toggle Nav

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN GIẢI CHẤP CỔ PHIẾU GTN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁN GIẢI CHẤP CHỨNG KHOÁN


ACBS xin công bố việc bán giải chấp của người nội bộ và/hoặc người có liên quan của người nội bộ như sau:

+ Tên khách hàng: PHẠM THỊ THỦY

+ Cổ phiếu bị giải chấp: GTN

+ Số lượng dự kiến bán giải chấp: 330.000 cổ phần

+ Thời điểm bán giải chấp: kể từ ngày 27/03/2017

Trân trọng

ACBS