Toggle Nav

Thông báo về việc tạm ngừng giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Kính gửi Quý khách hàng,

Căn cứ Công văn số 131/SGDHCM-TV ngày 22/01/2018 về sự cố giao dịch và Công văn số 133/SGDHCM-TV ngày 22/01/2018 về ngừng giao dịch ngày 23/01/2018. Công ty TNHH Chứng khoán ACBS (ACBS) trân trọng thông báo về việc tạm ngừng giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1.    Tạm ngừng giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh từ đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 22/01/2018 và tạm ngừng giao dịch ngày 23/01/2018.
2.    Giá đóng cửa của chứng khoán ngày 22/01/2018 sẽ là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực khắc phục sự cố và sẽ có thông báo mở cửa giao dịch trong thời gian sớm nhất.
ACBS sẽ tiếp tục cập nhật những thông báo đến Quý khách hàng từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.


Trân trọng.