Toggle Nav

Thông báo ngừng giao dịch ngày 24/01/2018 từ Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Kinh gửi Quý khách,
Sở GDCK TP.HCM đã tiến hành kiểm tra và xử lý sự cố hệ thống giao dịch ngày 22/01/2018. Được sự đồng ý của UBCKNN, để đảm bảo an toàn và chính xác cho hệ thống giao dịch, Sở GDCK TP.HCM tiếp tục tạm ngừng giao dịch ngày 24/01/2018 để kiểm thử với các công ty chứng khoán thành viên toàn thị trường trước khi chính thức mở cửa thị trường trở lại.

ACBS sẽ tiếp tục cập nhật những thông báo sớm nhất cho Quý khách từ Sở GDCK TP.HCM.

Trân trọng./.