Toggle Nav

Sở GDCK TP.HCM thông báo giao dịch trở lại từ ngày 25/01/2018

Kính gửi Quý khách,

 

Sau khi khắc phục sự cố giao dịch xảy ra vào ngày 22/01/2018 và được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK TP.HCM đã có thông báo: 

  1. Sở GDCK TP.HCM tổ chức giao dịch trở lại bình thường kể từ ngày 25/01/2018
  2. Giá tham chiếu cho ngày giao dịch 25/01/2018 là giá khớp lệnh cuối cùng trong ngày giao dịch 22/01/2018. Trường hợp ngày giao dịch 22/01/2018 không có giá khớp lệnh, giá tham chiếu cho ngày giao dịch 25/01/2018 là giá đóng cửa của ngày giao dịch 19/01/2018.