FLASH NEWS - Techcombank (HSX: TCB) 6T2018 – lợi nhuận tăng gần gấp đôi cùng kỳ - ACBS