Toggle Nav

Thay đổi phương thức giao dịch qua Tổng đài tại ACBS

Kính gửi: Quý Khách hàng

Nhằm nâng cao tính bảo mật trong giao dịch chứng khoán qua Tổng đài, đồng thời thực hiện quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 134/2017/TT-BTC ngày 19/12/2017 v/v Hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, ACBS trân trọng thông báo chính thức áp dụng cơ chế bảo mật mới kể từ ngày 01/10/2018.

Theo đó, cơ chế xác minh khách hàng giao dịch chứng khoán qua Tổng đài được thay đổi như sau:

  • Khi thực hiện đặt lệnh (mua/bán/hủy/sửa và đặt mua chứng khoán phát hành thêm), tra cứu thông tin tài khoản, Quý khách cần lưu ý:

Tiêu chí

Cơ chế mới

Cơ chế cũ

Số điện thoại

Chỉ cho phép tiếp nhận yêu cầu từ các số điện thoại đã đăng ký trước với ACBS

Không quy định

Cung cấp

mật khẩu

Nhập trên bàn phím điện thoại của Quý khách hàng khi nghe yêu cầu từ Tổng đài

Đọc cho nhân viên tiếp nhận cuộc gọi

 

Thực hiện

giao dịch

Cung cấp thông tin lệnh cho nhân viên tiếp nhận cuộc gọi

Cung cấp thông tin cá nhân (số tài khoản, mật khẩu, họ tên)

Cung cấp thông tin lệnh cho nhân viên tiếp nhận cuộc gọi


Quý khách tham khảo chi tiết Hướng dẫn giao dịch chứng khoán qua Tổng đài tại https://acbs.com.vn/huong-dan/3505-n-a

Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Trực tuyến theo số 1900555533.

Trân trọng.