FLASH NEWS 28/09/2018 VGI: Niêm yết trên sàn Upcom