FLASH NEWS 22/10/2018 PNJ: Kết quả kinh doanh quý 3 và 9T2018