FLASH NEWS 24/10/2018 DXG: Tăng trưởng mạnh trong Q3/2018 nhưng tiếp tục dời ngày mở bán dự án