FLASH NEWS 26/10/2018 CTD: Lợi nhuận Q3/2018 và 9T2018 đi ngang