FLASH NEWS 27/11/2018 Các nhà máy nhiệt điện ở miền Bắc đang thiếu hụt than trầm trọng