FLASH NEWS 12/12/2018 VIC: Chuyến tham quan Vingroup năm 2018