Toggle Nav

ACBS thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9

Kính gửi quý khách hàng

Công ty TNHH Chứng Khoán ACB (ACBS) thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 2019 vào ngày thứ Hai, 02/09/2019.
Thứ Ba, ngày03/09/2019, ACBS trở lại làm việc như thường lệ.

Trân trọng./.
Công ty TNHH Chứng khoán ACB