Toggle Nav

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC (SCIC) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM NHA TRANG

Kính gửi Quý Khách Hàng, 

Đến 16h00 ngày 05/09/2019, tại Công ty TNHH Chứng khoán ACB không 
có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá trong Đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần vắc xin và sinh phẩm Nha Trang. 

Trân trọng./.