Cập nhật HPG – MUA Ngày 10/02/2020

Chúng tôi lập lại khuyến nghị MUA cho mã cổ phiếu HPG dựa trên khả năng mở rộng thị phần của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thị trường thép Việt Nam cũng như việc đưa vào vận hành dự án Dung Quất giai đoạn 2 trong năm 2020.

HPG đã công bố kết quả kinh doanh Quý 4 với doanh thu đạt 17,975 tỷ đồng (+25% yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,764 tỷ đồng (+9% yoy). Cả năm 2019, HPG đạt 63,658 tỷ đồng doanh thu (+14% yoy) và 7,503 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (-12% yoy). Biên lợi nhuận gộp trong năm 2019 của doanh nghiệp giảm từ mức 20.9% năm 2018 xuống còn khoảng 17.6%.