Báo cáo chiến lược 2020

Trong năm 2019, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận một năm ảm đảm mặc dù chỉ số VN-Index tăng 7,7% do tâm lý thận trọng bao trùm toàn thị trường cùng với việc thiếu các thông tin hỗ trợ. Nếu không có chất xúc tác lớn, năm 2020 có thể là tiếp tục là một năm ảm đảm của thị trường chứng khoán Việt Nam do ảnh hưởng của môi trường kinh tế - chính trị đầy rủi ro và khó lường trên thế giới sẽ tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường.