Cập Nhật VHC – GIỮ Ngày 21/02/2020

Chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cp VHC từ MUA xuống GIỮ với giá mục tiêu 30.500 đ/cp (-8,6% TSR) dựa trên trung bình 2 phương pháp DCF và PE. Chúng tôi hạ mức PE mục tiêu năm 2020 xuống còn 6,2 lần do nhìn nhận năm 2020 sẽ khó khăn cho ngành xuất khẩu cá tra. Mức PE mục tiêu này tương ứng với 35% chiết khấu so với PE doanh nghiệp JAPFA – là doanh nghiệp được chọn để so sánh với Việt Nam trong kỳ đánh giá thuế chống bán phá giá.