Cập nhật VHM – MUA Ngày 03/03/2020

Dự phóng 2020 của chúng tôi hầu như không thay đổi so với báo cáo trước đó với doanh thu thuần ước đạt 81.297 tỷ đồng (+57% n/n) và LNST ước đạt 28.382 tỷ đồng (+17% n/n). Sử dụng phương pháp RNAV, chúng tôi đưa ra giá mục tiêu năm 2020 là 100.113 đ/cp, thấp hơn 7% so với giá mục tiêu trước đây do điều chỉnh giảm doanh số bán hàng và việc triển khai các dự án Vinhomes Gallery, Vinhomes Landmark Service Apartment, Vinhomes Vũ Yên, Vinhomes Kỳ Hòa, Vinhomes Cổ Loa và Vinhomes Củ Chi tiếp tục bị hoãn. Duy trì khuyến nghị MUA.