BC lần đầu FPT – MUA Ngày 05/03/2020

FPT là công ty công nghệ thông tin niêm yết lớn nhất tại Việt Nam với 3 khối hoạt động gồm công nghệ, viễn thông, giáo dục & khác, trong đó khối công nghệ và viễn thông đóng vai trò chủ chốt. Tiếp tục thực hiện chiến lược toàn cầu hóa, trong 2019 FPT ghi nhận 41% doanh thu thuần đến từ thị trường nước ngoài mà đóng góp chính là khối công nghệ. Công ty hiện có mặt tại 45 quốc gia ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ và Úc. Mảng giáo dục được kỳ vọng có thể hỗ trợ nguồn nhân lực có kỹ năng cho công ty và ngành CNTT. Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA dựa trên kỳ vọng đà tăng trưởng mới tiếp tục trong những năm tới nhờ triển vọng tích cực của các mảng kinh doanh chính hiện tại.