CHUYỂN ĐỘNG ETF Dự Báo Quý I Năm 2020 Ngày 05/03/2020

Chỉ số FTSE Vietnam sẽ thông báo kết quả của kỳ rà soát và tái cơ cấu danh mục quý I/2020 vào ngày 6 tháng 03 tới đây. Trong khi đó, chỉ số MVIS Vietnam cũng sẽ thông báo kết quả một tuần sau đó vào ngày 13 tháng 03. Về mặt kỹ thuật, việc tái cơ cấu cho 2 quỹ ETF tương ứng (X-trackers FTSE Vietnam and VanEck Vectors Vietnam) sẽ được thực hiện vào ngày 20 tháng 03.
Dựa trên tiêu chí của 2 quỹ ETF, tại kỳ rà soát này chúng tôi dự báo FTSE Vietnam có 2 trường hợp là sẽ loại hoặc không loại PLX. Trong khi đó, VNM sẽ giữ nguyên danh mục hiện tại.