Toggle Nav

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ HÙNG VƯƠNG 2020

Kính gửi quý khách hàng,

Công ty TNHH Chứng Khóan ACB (ACBS) nghi lễ Giỗ tổ Hùng Vương vào thứ Năm, ngày 02.04.2020.
Thứ Sáu, ngày 03.04.2020, ACBS làm việc trở lại như thường lệ. 

Trân trọng./.