Cập nhật SCS - MUA, ngày 25/03/2020

Chúng tôi hạ giá mục tiêu còn 133.700đ/cp  (+54,3% TSR) để phản ánh KQKD năm 2020 giảm nhưng vẫn khuyến nghị MUA đối với cp SCS. Với dòng tiền HĐKD trên 500 tỷ đồng hàng năm và không có nghĩa vụ nợ, cổ tức tiền mặt ổn định và vị thế DN tại TPHCM là DN duy nhất có thể mở rộng công suất, chúng tôi tin rằng cp SCS hấp dẫn đối với nhà đầu tư dài hạn. Cp SCS hiện đang giao dịch ở mức 11,2x EPS 2020 trong khi trung bình các DN cùng ngành trong khu vực giao dịch ở mức 20,2x, chúng tôi nhận thấy đây là cơ hội tốt để đầu tư vào cp SCS