Toggle Nav

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4 - 1/5/2020

Kính gửi: Quý khách hàng 
Công ty Chứng Khoán ACB (ACBS) nghỉ lễ 30/4 và 1/5 từ thứ Năm, ngày 30/04/2020 đến hết thứ Sáu, ngày 01/05/2020.
ACBS trở lại làm việc bình thường vào thứ Hai, ngày 04/05/2020.

Trân trọng./.