TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT (HPG VN)

Chúng tôi lập lại khuyến nghị MUA cho mã cổ phiếu khi thị trường thép Việt Nam vẫn đang tăng trưởng tốt trong bối cảnh giá nguyên liệu thép đang ở mức thấp và sự hỗ trợ từ việc tăng đầu tư cơ sở hạ tầng trong thời gian tới.
HPG đã công bố kết quả kinh doanh quý 1 với các dấu hiệu tăng trưởng tích cực. Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận đều có được sự tăng trưởng tốt. Doanh thu Hòa Phát trong quý 1 đạt 19,232 tỷ đồng (+28.5% yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 2,303 tỷ đồng (+27.3% yoy). Lợi nhuận gộp tăng nhẹ lên mức 19.3% nhờ vào giá nguyên liệu giảm so với năm ngoái.